CA KONSULT s.r.o.
Audit účetnictví

Ve spolupráci s mateřskou společností BDO CA s.r.o.( www.bdoca.cz ) provádí naše společnost audity účetních závěrek obchodních společností.

Mimo provádění auditu, který předpokládá paragraf 20 Zákona o účetnictví provádíme pro klienty nemající zákonnou povinnost auditu i pouze vybrané zakázkové práce charakteru :

- kontrola účetního systému ( kontrola správnosti , úplnosti a dodržování vnitropodnikových směrnic a oběhu dokladů )

- namátková kontrola účtování vybraného okruhu účetních záznamů

- průběžný dohled nad účtováním účetních operací a kontrola výstupů z účetnictví - zejména účetních výkazů

Závěrem :

Touto činností chceme ve spolupráci s klientem dosáhnout stavu, kdy :

- existuje přesné vymezení jednotlivých okruhů účetního systému a v nich jsou skutečně stanovené odpovědnosti konkrétních osob za zaúčtování účetních záznamů

- kdy existuje vnitřní kontrolní systém odhalující případné chyby , které objektivně v průběhu účtování vždy vznikají.