CA KONSULT s.r.o.
Daňové poradenství

Motto : Na vědecké konferenci dostali špičkoví odborníci z různých oborů dotaz : Kolik je 2 krát 2 ?

STROJAŘ vytáhl logaritmické pravítko, chvíli s ním laboroval a pak odpověděl . Je to 3,995. FYZIK nahlédl do tabulek, vložil problém do počítače a po chvíli oznámil : Výsledek leží mezi 3,98 a 4,02. MATEMATIK se chvíli soustředil, nevnímal nic kolem sebe, a pak odpověděl : Odpověď nevím. Ale jsem si jist, že existuje. FILOZOF odpověděl : Co tím myslíte, 2 krát 2 ? LOGIK mentoroval : Prosím, definujte 2 krát 2 přesněji... . Nakonec se zeptali DAŇOVÉHO PORADCE. Ten zavřel všechna okna i dveře, opatrně se rozhlédl a zeptal se: Kolik chcete, aby to bylo?

Tak zjednodušeně vidí naši práci ti, kteří o ní moc nevědí a asi daní až tak moc neplatí. Cílem daňového poradenství je nejen zabezpečit správně stanovenou daň klienta, ale i provádět vhodnou optimalizaci daňové povinnosti. Neboť v konečném řešení nějakou daň zaplatí každý. Ale je rozdíl platit zákonnou daň hned dnes, či dokonce dopředu či dokonce i v době, kdy se podnikání třeba až tak moc nedaří. Je potřeba si uvědomit, že v této oblasti se střetává zájem státu daň vybrat, neboť ji akutně potřebuje na zaplacení svých potřeb se zájmem podnikatele maximálně uspokojovat potřeby své a svého podniku ( zaměstnanců) .

Oborem této činnosti je tedy nejen pouhé stanovení základu daně a stanovení daně či "odklad daně", ale i hledání všech možných řešení, které mohou mít vliv na stanovení daně . Jde zejména o řešení vhodného odpisového plánu hmotného majetku, tvorby opravných položek k pohledávkám, tvorby rezerv na opravu hmotného majetku, vhodné řešení vnitropodnikových směrnic při účtování o účetních případech .

Závěrem :

Touto činností chceme ve spolupráci s klientem zejména dosáhnout stavu, kdy :

- základ daně z příjmu odpovídá ustanovením Zákona o správě daní a poplatků a Zákona o daních z příjmů tak, že FÚ nebude mít možnost jeho dodatečného zvýšení

- kdy veškerá celková daňová povinnost bude respektovat kontinuitu podnikání a podnikatel využije všech možných zákonných podmínek k tomu, aby ho platba daní co nejméně zatěžovala