CA KONSULT s.r.o.
Vedení účetnictví

Druhou naší hlavní činností společnosti je vedení účetnictví a účetní poradenství.

Pro klienty provádíme podle jejich požadavků vedení účetnictví a to buď v naší firmě či externě v sídle klienta na jeho programovém vybavení. Provádíme vedení účetnictví včetně vedení evidence DPH a výpočtu mezd a zákonných odvodů. Samozřejmostí je pro nás to, že se zpracovaným účetnictvím podle Zákona o účetnictví a platných postupů od nás dostává klient i podklad pro daňové přiznání.

V rámci plné moci zastupujeme klienta při jednání se všemi úřady, které se této činnosti dotýkají a to jsou zejména finanční úřady, OSSZ a zdravotní pojišťovny.

Mimo činnost samostatného vedení účetnictví poskytujeme klientům i odpovídající účetní a ekonomické poradenství už ve fázi vzniku účetního případu, neboť tak se v řadě případů předejde mnohým neblahým následkům pro účetnictví klienta.

V případě požadavku klienta zpracováváme výstupy z účetnictví ve formě účetních výkazů i z jeho zpracovaných podkladů.

Závěrem :

Touto činností chceme ve spolupráci s klientem dosáhnout stavu, kdy :

- jeho účetnictví ať zpracovávané u klienta či externě splňuje jednoznačně všechny požadavky dané platnými zákony. Tím se vytváří základ pro správné stanovení daňové povinnosti a nenapadnutelnost účetnictví při případné kontrole ze strany FÚ.